Time Capsule in World’s Most Stainless Steel

  • Client: Expressions for Humankind
  • Year: 2013
  • Category: Industry

Att uttrycka sig är en mänsklig rättighet och foto som media blir alltmer lättillgängligt för en växande del av mänskligheten. Fotografi används ofta för att skildra nuet men visar alltid det förflutna, det vi skapar idag blir snabbt historia. ”En dag i världen” är den hittills största fotografiska dokumentationen under så kort tid som ett dygn. Initiativtagare är svenska stiftelsen Expressions of Humankind. Över 100 000 bilder kom in från fotografer i mer än 170 länder. En jury har valt ut 1 000 bilder, som publiceras i boken ”A Day in the World”. Därför kommer en bärbar dator med de 100 000 bilderna, och boken med bilderna, att placeras i en specialdesignad tidskapsel.

Case

Designa och tillverka en tidskapsel för att förvara den unika fotografiska dokumentationen.

Parametrar

  • Långtidsförvaring i Falu gruva (som utnämndes till världsarv 2001)
  • Tåla extrem miljö
  • Förvara och skydda en fotobok, bärbar dator och fotografier över lång tid
  • Symbolisk estetik

Result

Tidsapseln är gjort för att hålla flera hundra år. Materialet är ett höglegerat rostfritt stål från Outokumpu, SMO 654®, som används ibland som ersättning för titan i tillämpningar ute till extrem havsmiljö och till kondensorrör för kärnkraftverk.

Designen av tidkapseln har hämtat sin inspiration från svenska gruvindustrimaskiner och tidlösa formspråk. Utformningen med de bärande stolparna ger designen en symbolisk styrka av att bära och skydda dess innehåll. Den 1 300 år gamla Falu Gruva är sedan 2001 en del av världsarvet Falun och en lämplig plats för att förvara tidskapseln eftersom platsen enligt FN-organet Unesco ha så stort värde att den för alltid ska bevaras för kommande generationer.

Under invigningen fraktades tidsKapseln ner via en nymonterad hissanordning i Creutz schakt och står nu väl skyddad 55 meter under jorden.

About Expressions of Mankind

See it live at: The Book "Aday In the World"

© 2022 Runius Design AB