Re-Design of the Traditional Tape Dispenser

  • Client: Runius Design
  • Year: 2012
  • Category: Industry

Tejphållaren för paketeringstejp är traditionellt sett en produkt bestående av många komponenter, i flera olika material och kräver många monteringsmoment. Idén var att utveckla ett koncept med färre komponenter, enbart framställda av plast, färre monteringsmoment, lägre tillverkningskostnad, och inte minst en estetiskt tilltalande och samtidigt ergonomisk utformning.

Case

Utveckla en hållare för paketeringstejp, med färre komponenter, enbart framställda av plastmaterial och som kan tillverkas till en lägre kostnad med en estetiskt tilltalande och samtidigt ergonomisk utformning.

Result

Den nya tejphållaren är konstruerad genom att de olika komponenterna monteras ihop med hjälp av snäppfunktioner. Med en helt automatiserad tillverkning och enkla monteringsmoment blir produktionsprocessen effektiv från råvara till färdig produkt. Tack vare plastens formbarhet är greppet och ergonomin skonsam för användaren och det minskar felbelastning av handled och arm.

© 2022 Runius Design AB