Konstruktion

Runius Design är en samarbetspartner för mekanisk konstruktion av produkter i plast, plåt och aluminium. Vi är inriktade på designade produkter med krav på estetik, ergonomi och smart tillverkning.

Läs mer om konstruktion under våra tjänster

Produktutveckling

Vi är ett konsultföretag som arbetar med produktutveckling. Vi hjälper andra företag med att skapa nya produkter med fokus på mekanik, plastprodukter och konsumentprodukter.

Läs mer om produktutveckling under våra tjänster

Prototyper

Runius Design ansvarar för framtagning av prototyper i våra konstruktionsuppdrag. Vi driver processen, söker upp leverantörer och säkerställer tillverkningsunderlagen för prototypen.

Läs mer om prototyper under våra tjänster

Runius Design har en stor arbetskapacitet. De är snabba, effektiva och anpassar sig väl. Förståelsen för metodiken i utvecklingsprocessen är fullständig. De har en förmåga att göra rätt, att få fram det som efterfrågas på ett tydligt sätt och med en attraktiv lösning.

Ragnar Tengstrand, Designer SD Lektor Industriell design

Kundlogotyper