Innovationer

Realisering av en idé från ax till limpa genom utveckling av koncept, prototyper och konstruktion.

Startups

Få översikt över produktframtagningen utifrån er affärs- och marknadsstrategi.

Produktion

Vårt uppdrag är att hjälpa idérika företag med att förverkliga och utveckla serietillverkade produkter.

Våra kunder

Lightflex
Hygienteknik
ASSA Abloy
Veryday
Wackes
Zoomability
Light My Fire
Heno
Windy Scandinavia
Stockholm Pride
Almi företagspartner
Handelsbanken

Kundreferenser

Christian Runius personifierar innovativt tänkande, med känsla för formgivning utan att tappa fokus på funktionell design. I projekt med Christian känner man sig delaktig redan från början och genom hela processen. I sina frågeställningar tar Christian dig som kund genom minsta detalj för att alla beslut ska stödja slutprodukten. Att Christian är rolig att jobba med och visar flexibilitet förhöjer bara den totala upplevelsen.

Peder Rylander

VD Stadium Promotion

1

Christian har hjälpt oss förverkliga en produkt för en av våra kunder. Det är lätt och flexibelt att samarbeta med Christian, han kommunicerar väl i projekt och uppdragen levereras alltid i tid.

Pelle Renius

Industridesigner Veryday

2

På ett mer omfattande sätt än vad andra byråer gör, förmedlar Runius Design ett helhetsperspektiv och integrerar alla tänkbara parter tidigt i designprocessen. Det gav oss en säkerhet genom hela processen.

Anders Kronwall

VD Heno

3

För oss som samverkansorganisation är det oerhört värdefullt att få jobba med partners som inte bara hjälper oss med design och tillverkning av konsumentprodukter, utan även är delaktiga i paketeringen av dem. Allt från grafisk formgivning till pressreleaser finns med som en röd tråd genom hela utvecklingsprocessen. Runius Design är dessutom väldigt noga med att följa upp leveranser och får oss känna trygghet kring hur projekten fortlöper. Det bästa med Runius Design är att de är lyhörda och alltid ser till våra – och framförallt våra resenärers – specifika behov!

Klas Bringert

Koordinator Trafik i Mälardalen

4

Christian Runius har hjälp oss med koordinering genom alla funktioner i kedjan, från kund, sales & marketing, inköp/produktion samt utvecklingsarbete. Global koordinering av produktmodifieringar i samverkan med vår utvecklingsavdelning i USA. Christian har visat prov på att kommunicera väl med våra kollegor samt kunder globalt.

Henric Johansson

Research & Design Manager Southco Marine

5

Runius Design har en stor arbetskapacitet. De är snabba, effektiva och anpassar sig väl. Förståelsen för metodiken i produktutvecklingsprocessen är fullständig. De har en förmåga att göra rätt, att få fram det som efterfrågas på ett tydligt sätt och med en attraktiv lösning.

Ragnar Tengstrand

Designer SD Lektor Industriell design

6