Runius Design

Runius Design är ett företag som kombinerar design, ingenjörskunskap och produktion.

Produktutveckling

Vi hjälper företag med design och produktutveckling av fysiska produkter – Från idé till serieproduktion.

Kontakt

Runius Design har en stor arbetskapacitet. De är snabba, effektiva och anpassar sig väl. Förståelsen för metodiken i utvecklingsprocessen är fullständig. De har en förmåga att göra rätt, att få fram det som efterfrågas på ett tydligt sätt och med en attraktiv lösning.

Ragnar Tengstrand, Designer SD Lektor Industriell design

Vill du veta mer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kundlogotyper